Contralts 2018

Júlia Olivés · Maria Guirado · Marcel Jorquera · Margarida Triadú · Apol·lònia Barceló · Maria Riu