Encontre 2020

El CJNC té un únic encontre d’estiu per no interferir amb l’activitat ordinària dels cors i es clausura amb la celebració de diversos concerts arreu del territori català. Durant una setmana, els joves conviuen i treballen el repertori i la tècnica vocal, de la mà dels directors i instructors vocals.

Dates: Del 23 al 31 de juliol de 2020

Calendari d’activitats extraordinàries:

 • 23 i 24 d’agost de 2020
 • 10 de setembre de 2020
 • 13, 14, 25 i 26 de març de 2021

Lloc: a confirmar

Direcció: Lluís Vilamajó

Professorat:

 • Pianistes i música de cambra: Maria Mauri i Viviana Salisi
 • Coach de dicció lírica: Rochsane Taghikhani
 • Treball corporal: Montserrat Martorell

Programa:

Música vocal alemanya dels segles XVIII i XIX. El programa definitiu es donarà un cop tancada la plantilla, després de les audicions.


ENCUENTRO 2020

El CJNC tiene un único encuentro de verano para no interferir con la actividad ordinaria de los coros y se clausura con la celebración de varios conciertos por todo el territorio catalán. Durante una semana, los jóvenes conviven y trabajan el repertorio y la técnica vocal, de la mano de los directores e instructores vocales.

Fechas: Del 23 al 31 de julio de 2020

Calendario de actividades extraordinarias:

 • 23 y 24 de agosto de 2020
 • 10 de septiembre de 2020
 • 13, 14, 25 y 26 de marzo de 2021

Sitio: por confirmar (en Catalunya)

Dirección: Lluís Vilamajó

Profesorado:

 • Pianistas y música de cámara: Maria Mauri y Josep Surinyac
 • Coach de dicción lírica: Rochsane Taghikhani
 • Trabajo corporal: por confirmar

Programa:

Música vocal alemana de los siglos XVIII y XIX. El programa definitivo se dará una vez cerrada la plantilla, después de las audiciones.