Jasone Alba

treball corporal


Llicenciada en Filosofia i Diplomada en Professorat d’Educació General Bàsica, amb estudis de Tai-Chi, Expressió Corporal, Teatre, Psicodrama i Dansa, és professora de Tècniques Corporals al Musikene, l’Escola Superior del País Basc, des del 2001.

Ha mantingut una estreta col·laboració amb el Cor Oinarri de Renteria (cor jove de la Coral Andra Mari) i col·laboracions puntuals amb el Cor Landarbaso. També ha estat docent, durant més de 20 anys, d’actors a Antzerti i al Taller d’Arts Escèniques del País Basc.

Directora del Laboratori “L’experiència artística i l’impuls de joc en la creació” organitzat per DANTZAGUNEA (Diputació de Guipúscoa), i Directora artística de peces multidisciplinars:
“Bihozkadak” de teatre i dansa, i “Isladak” de cant, teatre i dansa; el documental pedagògic “El poder de l’Gest Harmònic”; “Talons a l’Aire” de circ i teatre; i “Ehundurak”, creació de dansa.


jasone alba, trabajo corporal

Licenciada en Filosofía y Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, con estudios de Tai-Chi, Expresión Corporal, Teatro, Psicodrama y Danza.

Profesora de Técnicas Corporales en Musikene, Escuela Superior del País Vasco, desde 2001.

Estrecha colaboración con el Coro Oinarri  de Renteria (coro joven de la Coral Andra Mari) y colaboraciones puntuales con el Coro Landarbaso

Docente durante más de 20 años con actores en Antzerti y en el Taller de Artes Escénicas del País Vasco.

Directora del Laboratorio “La experiencia artística y el impulso de juego en la creación” organizado por Dantzagunea (Diputación de Guipúzcoa)

Directora artística de piezas multidisciplinares:

Bihozkadak teatro-danza, Isladak canto-teatro-danza, el documental pedagógico El Poder del Gesto Armónico, Tacones al Airecirco-teatro y Ehundurak creación de danza.