Lluís Vilamajó

Nascut a Barcelona, inicià els seus estudis musicals a l’Escolania de Montserrat, i després els continuà al Conservatori Municipal Superior de Música de Barcelona. Actualment és membre de la Capella Reial de Catalunya, Hespérion XXI (dir. Jordi Savall) i ha col·laborat amb formacions com Al Ayre Español , Venice Baroque Orchestra , Le Saqueboutiers de Toulouse, Ensemble La Fenice, Ensemble Brroque de Limoges, Il Fondamento amb els quals ha ofert concerts i ha efectuat enregistraments en diferents auditoris d’Europa, així com també als Estats Units, Mèxic, Argentina, Brasil, Austràlia, Israel, entre d’altres.

Ha estat director de la Capella de Música de Santa Maria del Mar de Barcelona, en la qual havia cantat sota la direcció del mestre Enric Gispert, i director del Cor Infantil i el Cor de Noies de l’Orfeó Català al Palau de la Música Catalana (Barcelona). Ha estat el responsable de la direcció artística, amb Lambert Climent i Carlos Mena del Coro Barroco de Andalucia (Sevilla), y del Coro Vozes de “Al Ayre Español” (Zaragoza).

Actualment col·labora amb la Capella Reial de Catalunya i el seu director Jordi Savall en la preparació del Cor en porduccions com la Missa en si menor, Magnificat i Passió segons Sant Mateu de J. S. Bach, Vespres de C. Monteverdi, Die Israeliten in der Wüste de C. P. E. Bach; i organitzant l’Acadèmia de Formació Professional, de Recerca i d’Interpretació.

Com a solista ha interpretat obres com les Vespres de C. Monteverdi, el Magnificat de J. S. Bach, el Requiem de W. A. Mozart, la Missa de Glòria de G. Puccini, La Creació de J. Haydn, el Messies de G.F.Haendel, la Passió segons Sant Mateu i la Passió segons Sant Joan de J. S. Bach, Missa en si m de J. S. Bach i L’Enfant Prodigue de C. Debussy, entre d’altres. Ha actuat sota la direcció de S. Brotons, P. Cao, J. Casas, J. J. Mena, M. Valdivieso, A. Ros Marbà, A. Parrott, X. Puig, L. Heltay, R. Alessandrini, E. Ericson, E. Martínez Izquierdo, J. Savall, S. Mas, A. Cremonesi, W. Kuijken, J. Mora, N. McGegan, P. Dombrecht, R. Goegel, C. Coin, C. Hogwood, A. Marcon, P. Pierlot. Ha realitzat diversos enregistraments per Astrée-Audivis, Alia-Vox, Fonti musicali, Sony-classical, Deutsche Harmonia Mundi , Accord, Discant i Cantus.


LLUÍS VILAMAJÓ

Nacido en Barcelona, ​​inició sus estudios musicales en la Escolanía de Montserrat, y luego los continuó en el Conservatorio Municipal Superior de Música de Barcelona. Actualmente es miembro de la Capilla Real de Cataluña, Hespérion XXI (dir. Jordi Savall) y ha colaborado con formaciones como Al Ayre Español, Venice Baroque Orchestra, Le Saqueboutiers de Toulouse, Ensemble La Fenice, Ensemble Barroque de Limoges, Il fundamentado con los que ha ofrecido conciertos y ha efectuado grabaciones en diferentes auditorios de Europa, así como también en Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Australia, Israel, entre otros.

Ha sido director de la Capilla de Música de Santa María del Mar de Barcelona, ​​en la que había cantado bajo la dirección del maestro Enrique Gispert, y director del Coro Infantil y el Coro de Chicas del Orfeón Catalán en el Palau de la Música Catalana (Barcelona). Ha sido el responsable de la dirección artística, con Lambert Climent y Carlos Mena del Coro Barroco de Andalucía (Sevilla), y del Coro Vozes de “Al Ayre Español” (Zaragoza).

Actualmente colabora con la Capilla Real de Cataluña y su director Jordi Savall en la preparación del Coro en producciones como la Misa en si menor, Magnificat y Pasión según San Mateo de JS Bach, Vísperas de C. Monteverdi, Die israelita in der Wüste de CPE Bach; y organizando la Academia de Formación Profesional, de Investigación y de Interpretación. Como solista ha interpretado obras como las Vísperas de C. Monteverdi, el Magnificat de JS Bach, el Requiem de WA Mozart, la Misa de Gloria de G. Puccini, La Creación de J. Haydn, el Mesías de GFHaendel, la Pasión según San Mateo y la Pasión según San Juan de JS Bach, Misa en si m de JS Bach y L’Enfant Prodigue de C. Debussy, entre otros. Ha actuado bajo la dirección de S. Brotons, P. Cao, J. Casas, JJ Mena, M. Valdivieso, R. Alessandrini, E. Ericson, E. Martínez Izquierdo, J. Savall, S. Mas, A. Cremonesi, W. Kuijken. Ha realizado varias grabaciones para Astrée-Audivis, Alia-Vox, Fonti musicali, Sony-classical, Deutsche Harmonia Mundi, Accord, Discant y Cantus.