Repertori 2016

Cançó de l’enfadós                                  Cristòfor Taltabull / Guerau de Liost

Capvespre                                                  Joaquim Serra / Carles Soldevila

L’aire daurat                                              Ricard Lamote de Grignon / Marià Manent         

· Poema Antic
· D’ençà que ella partí
· Festí nocturn
· Missatge
· L’amada morta

Tres Andaluzas                                           Manuel Oltra / Federico García Lorca

· Canción de jinete
· Es verdad
· Arbolé, arbolé

Romance

Amor Mariner                                                  Manuel Oltra / Pere Quart

Gripau
Bacil
Musclo
Rata-pinyada
Elefant