Rochsane Taghikhani

Dicció lírica


Nascuda a Colònia, Alemanya, va créixer bilingüe (alemany i farsi) entre Teheran i Àustria. Actualment resideix a Barcelona.

Formada en un col·legi musical amb estudis de piano i llicenciada en traducció i interpretació (italià i castellà) per la Universitat de Viena, de desenvolupar la seva tesina sobre “I Pagliacci” de Ruggiero Leoncavallo.

Va concloure el seu postgrau en musicoteràpia de la Universitat de Barcelona el 2012 amb una tesina sobre “Musicoteràpia i Autisme”.

Ha pogut experimentar en primera persona la relació entre respiració, emissió de la veu, timbre, fonètica i llenguatge en estudis de cant des de 1999. Les seves referències teòriques per a la tècnica de la recitació han estat Benno Schollum de la “Hochschulefür Musik un darstellende Kunst” de Viena i Nico Castel de la Metropolitan Opera de Nova York.

Des del 1994 ha treballat a Nova York, Viena i Barcelona entre altres com a organitzadora de conferències, intèrpret, traductora, coach de dicció lírica i musicoterapeuta.

Pel que fa a la musicoteràpia continua la seva formació a través de cursos (autisme, cures pal·liatives, Orff, teràpia Gestalt), congressos i pràctiques que asseguren l’ampliació dels seus coneixements i experiència.


ROCHSANE TAGHIKHANI, DICCIÓN LÍRICA

Nacida en Colonia, Alemania, creció bilingüe (alemán y farsi) entre Teherán y Austria. Actualmente reside en Barcelona.

Formada en un colegio musical con estudios de piano y licenciada en traducción e interpretación (italiano y castellano) por la Universidad de Viena, de desarrollar su tesina sobre “I Pagliacci” de Ruggiero Leoncavallo.

Concluyó su postgrado en musicoterapia de la Universidad de Barcelona en 2012 con una tesina sobre “Musicoterapia y Autismo”.

Ha podido experimentar en primera persona la relación entre respiración, emisión de la voz, timbre, fonética y lenguaje en estudios de canto desde 1999. Sus referencias teóricas para la técnica de la recitación han sido Benno Schollum de la “Hochschulefür Musik un darstellende Kunst “de Viena y Nico Castel de la Metropolitan Opera de Nueva York.

Desde 1994 ha trabajado en Nueva York, Viena y Barcelona entre otros como organizadora de conferencias, intérprete, traductora, coach de dicción lírica y musicoterapeuta.

En cuanto a la musicoterapia continúa su formación a través de cursos (autismo, cuidados paliativos, Orff, terapia Gestalt), congresos y prácticas que aseguran la ampliación de sus conocimientos y experiencia.